ГРАНДПЕРАНС БЪЛГАРИЯ Професионална грижа за вас и вашите близки !

Болногледач, Домашни помощници за възрастни

Логопед


ЛогопедПриоритет нашата работа е специалният подход при отглеждането и обучението на Вашите малки и подрастващи деца.

Разполагаме с екип от отговорни и висококвалифицирани специалисти :

- Логопед;

- Педагози:

- Начален педагог;

- Специален педагог;

- Психолог;

Разполагаме и с уникална материална база.

Подготовката на учениците се провежда съобразно образователните програми на МОН.

  1. ЛОГОПЕДИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

Диагностика и рехабилитация на деца и възрастни.
Корекция на всички видове езикови нарушения при подрстващите
.

-
Аутизъм;

- Четене и Дислексия;

- Терапия на темпоралните дефицити при лица с езикови наушения;

- Превенция и терапия на нарушенията на графизма.

- Езикови нарушения на развитието (късно проговаряне);

-Дислалия-( наушено звукопроизношение)

-Дислексия(нарушение при четене и писане);

-Заекване,запъване, нарушени дишане и фонация;

-Билингвизъм-( късно проговаряне при двуезичие)

 

Корекция на придобити езикови нарушения като:

-инсулт,

-черепно-мозъчни травми,

-менингит, енцефалит.

 

  1. Специален педагог;

  2. Психолог;